PERKENALAN KELUARGA MADSANEBA UNTUK KELAS 7

PERKENALAN KELUARGA MADSANEBA

 

1. WAKA KURIKULUM
2. WAKA KESISWAAN
3. WAKA HUMAS
4. WAKA SARANA

PERKENALAN WALI KELAS 7A-K

7A : https://www.youtube.com/watch?v=9RjXd3vHwxE
7B : https://www.youtube.com/watch?v=0vrRvNXin6Q
7C : https://www.youtube.com/watch?v=2IFxpaiwhoo&t=59s
7D : https://www.youtube.com/watch?v=O_6B7dGHHM4&t=64s
7E : https://www.youtube.com/watch?v=FSZcjaGXwqM
7F : https://www.youtube.com/watch?v=wxJgaFPwzDk
7G : https://www.youtube.com/watch?v=273IWUdqUa8
7H : https://www.youtube.com/watch?v=Y90vEWobWTE
7I : https://www.youtube.com/watch?v=oxEzfgEbzZo
7J : https://www.youtube.com/watch?v=19EQHoNvP_w&t=8s
7K : https://www.youtube.com/watch?v=B7OXcM-ZBVk

 

PERKENALAN GURU KELAS 7

1. MUH. ALI MAHBUBI
2. LAELA SARIFAH
3. DIAN KUSUMANINGSIH
3. TRISIWI NURSIAMAH